Chính Sách Bảo Mật Của 3D Technology

Cam kết của 3D Models về quyền riêng tư

3D Models cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bao gồm thông tin cá nhân và dữ liệu được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này được thiết lập để bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. 

Tại 3D Models, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi biết rằng mỗi khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của 3D Models, chúng tôi phải giành được và duy trì sự tin tưởng của bạn. Để cam kết chính sách này, chúng tôi đã tạo Trung tâm Bảo mật, nơi bạn sẽ tìm hiểu về cách xử lý của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn.

Tại 3D Industry, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi biết rằng mỗi khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của 3DI, chúng tôi phải giành được và duy trì sự tin tưởng của bạn. Để tuân theo lời hứa này, chúng tôi đã tạo Trung tâm Bảo mật, nơi bạn sẽ tìm hiểu về cách xử lý của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn.

3D Models cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, chia sẻ và xử lý đúng cách theo các quy định dưới đây:

  • Hãy minh bạch về cách thức và thời điểm 3D Models thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
  • Đơn giản hóa các chính sách của chúng tôi để làm cho chúng dễ hiểu hơn
  • Đảm bảo bạn luôn kiểm soát dữ liệu của mình

Các sản phẩm và dịch vụ của 3D Models nhằm mục đích sử dụng thương mại, tuy nhiên, chúng tôi thường cung cấp các sản phẩm của mình cho các bạn như một phần trong quá trình tìm hiểu về bạn hơn. Chúng tôi chú trọng và tập trung nhiều vào vấn đề bảo mật và bảo vệ thông tin khách hàng, để đảm bảo rằng các quyền riêng tư của các bạn được bảo mật tuyệt đối.

Quyền riêng tư của quý khách không bao gồm các trang web của các tổ chức khác có thể được truy cập thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi. Các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chúng. Chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình trước khi thông báo đến quý khách, để bắt kịp với sự phát triển về pháp lý, kỹ thuật và các quy trình khác mong các bạn hãy đọc chính sách bảo mật định kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *